XXIII Sesja Rady Gminy Domanice w dniu 2021-03-29

Rada Gminy Domanice / Protokół z posiedzenia

1.
OTWARCIE POSIEDZENIA.
2.
STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD (QUORUM).
3.
WNIOSKI W SPRAWIE ZMIANY PORZĄDKU OBRAD.
Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78777, czas zakończenia: 2021-03-29 10:48:14
suma kontrolna: 066801fd62fcb43af6e2a474b92a3932
4.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z SESJI RADY GMINY DOMANICE Z DNIA 16 GRUDNIA 2020 ROKU.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78799, czas zakończenia: 2021-03-29 10:48:51
suma kontrolna: e26ea06c422b0a3927cf9f285f3956de
5.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z SESJI RADY GMINY DOMANICE Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 ROKU.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2020 roku.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78800, czas zakończenia: 2021-03-29 10:49:12
suma kontrolna: d51a079953134b7494b18ac16a0a3d70
6.
SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES MIĘDZY SESJAMI.
7.
PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY GMINY DOMANICE NA LATA 2019-2021 ZA ROK 2020.
Przyjęcie Sprawozdania z Realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Domanice na lata 2019-2021 za rok 2020.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78797, czas zakończenia: 2021-03-29 11:15:28
suma kontrolna: 6b29ba7ba4bad10a92206441dfa83a61
8.
PRZYJĘCIE INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANICACH ZA 2020 ROK.
Przyjęcie Informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za 2020 rok.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78796, czas zakończenia: 2021-03-29 11:17:28
suma kontrolna: fe121ee86adcf4353fc8975716453abc
9.
PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W SPOŁECZNYCH NA LATA 2016-2020 ZA ROK 2020.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów w Społecznych na lata 2016-2020 za rok 2020.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78795, czas zakończenia: 2021-03-29 11:18:14
suma kontrolna: ad007e5e65966a5608aa7c3992197a06
10.
PRZYJĘCIE SPRAWOZDAŃ Z PRACY KOMISJI RADY GMINY DOMANICE W 2020 ROKU.
Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy Domanice w 2020 roku.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78794, czas zakończenia: 2021-03-29 11:18:41
suma kontrolna: 41c3eb0c7b6e0ad31393febea3115d46
11.
PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA Z PRACY RADY GMINY DOMANICE W 2020 ROKU.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy Domanice w 2020 roku.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78793, czas zakończenia: 2021-03-29 11:18:59
suma kontrolna: c1e8c8686999d788ad225e28a740fe32
12.
PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA ZE ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ DOMANICE.
Przyjęcie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Domanice.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78792, czas zakończenia: 2021-03-29 11:19:29
suma kontrolna: 8e600de67cb701fa90a79444c3c9a344
13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA GÓRNYCH STAWEK OPŁAT PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78791, czas zakończenia: 2021-03-29 11:20:51
suma kontrolna: ff2b81f4a008df4238d1fba5979b061c
14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOMANICE.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domanice.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78790, czas zakończenia: 2021-03-29 11:21:38
suma kontrolna: 87713a88b0722b2cdaa4e849e49830c0
15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SZCZEGÓLNEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Podjęcie uchwały w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78788, czas zakończenia: 2021-03-29 11:23:05
suma kontrolna: 04cb329cc10f8c85540b107e238471cb
16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY GMINY DOMANICE NR XVIII/115/2020 RADY GMINY DOMANICE Z DNA 6 SIERPNIA 2020 ROKU W SPRAWIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DOMANICE.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Domanice Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Domanice z dna 6 sierpnia 2020 roku w sprawie wspólnej obsługi Finansowo-Księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Domanice.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78787, czas zakończenia: 2021-03-29 11:23:53
suma kontrolna: a90bcd966ead3ca348ad8b473009d184
17.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI KOPCIE.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Kopcie.
Wyniki głosowania: ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Adam Niedziółka, Elżbieta Jagła
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78786, czas zakończenia: 2021-03-29 11:24:27
suma kontrolna: 3d3b8d986008f8b5c319adb056f48f15
18.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY DOMANICE.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Domanice.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78785, czas zakończenia: 2021-03-29 11:25:31
suma kontrolna: a4e00dd05fca7ba1fc7cc3cf1f8005f8
19.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DOMANICE W 2021 ROKU.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2021 roku.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78784, czas zakończenia: 2021-03-29 11:26:02
suma kontrolna: e8e331c7fbedd771e8e731528c4dbf40
20.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NIEWYRAŻENIA ZGODY NA WYODRĘBNIENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W BUDŻECIE GMINY DOMANICE NA ROK 22.
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Domanice na rok 22.
Wyniki głosowania: ZA (9), PRZECIW (4), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Antoni Michalak, Danuta Rytel, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Błażej Zemła, Elżbieta Jagła
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Aneta Wereda
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78783, czas zakończenia: 2021-03-29 11:26:32
suma kontrolna: 613def015f81cfe45de288237bbd1744
21.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANICE NA LATA 2020-2026
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78782, czas zakończenia: 2021-03-29 11:27:21
suma kontrolna: 0a3733f669294f27f042e4e6c01cd401
22.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY DOMANICE NA 2021 ROK.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2021 rok.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78781, czas zakończenia: 2021-03-29 11:27:49
suma kontrolna: 2bc834474bffdae3138d6c03f8eff2ad
23.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ POWIATOWI SIEDLECKIEMU NA REALIZACJE ZADANIA PN "BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3635 W W M. DOMANICE-KOLONIA NA ODCINKU OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMANICACH-KOLONIA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ".
Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Siedleckiemu na realizacje zadania pn "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3635 W w m. Domanice-Kolonia na odcinku od Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonia do skrzyżowania z drogą gminną".
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Adam Niedziółka, Agnieszka Urbanek, Aneta Wereda, Antoni Michalak, Błażej Zemła, Danuta Rytel, Elżbieta Jagła, Gabryela Karpiarz, Halina Kolo, Jacek Barbasiewicz, Jolanta Urbanek, Marek Kęmpka, Marek Młynarczyk, Waldemar Ługowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 78779, czas zakończenia: 2021-03-29 11:28:27
suma kontrolna: 8fdea0d47e0df0a8f81bc19199420ece
24.
WOLNE WNIOSKI
25.
ODPOWIEDZI NA WOLNE WNIOSKI
26.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
Wygenerowano w systemie Rada24.pl | 2021-03-29 11:58:51