A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 06.05.2024, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja treści

  2024

  Uchwała Nr 3.e./62/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2024 roku 

  Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok


  ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2024 rok

  Zarządzenie_26_2024.pdf


  ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2024 rok 

  Zarządzenie_25_2024.pdf


  ZARZĄDZENIE NR 23/2024 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2024 rok