A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  Informacje o gminie

  GMINA DOMANICE

  Powierzchnia ogółem - 4 687 ha
  - w tym: użytków rolnych - 75%
  lasów - 17%
  Ludność ogółem - 2 746 osób

  POŁOŻENIE I TURYSTYKA

  Teren Gminy jest położony na równinie podlaskiej, otoczony lasami. Bardzo dobre połączenie z miastem Siedlce autobusami PKS. Gmina jest typowo rolnicza - nie ma zakładów przemysłowych co powoduje, że klimat tu panujący jest bardzo zdrowy, można się zrelaksować i nacieszyć ciszą.

  INFRASTRUKTURA

  Zwodociągowane są wszystkie miejscowości. Do oczyszczalni ścieków w Domanicach podłączono wsie: Domanice, Domanice-Kolonia, Przywory Duże i Czachy, Olszyc szlachecki.
  Większość dróg gminnych to drogi asfaltowe.
  W planach na rok 2013 jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

  GOSPODARKA

  W większości gospodarstwa rolne są o powierzchni do 7ha. Gospodarstw o powierzchni powyżej 10ha jest 89. gospodarstwa, które można uznać za kierunkowe w danej produkcji: mleko - 47, trzoda chlewna - 10, ziemniaki - 13 i pieczarkarnie 15.
  Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy to głównie handel, z działalności na większą skalę są zarejestrowane 3 tartaki, 2 piekarnie - zakłady  te zatrudniają do 10 osób.
  Najbardziej pożądaną inwestycją na naszym terenie byłoby przetwórstwo owocowo-warzywne. Ze względu na znaczne rozdrobnienie większości gospodarstw byłoby to najlepszym rozwiązaniem dla większości mieszkańców.

  mswordSOLECTWA  GMINY  DOMANICE.doc

  mswordWYKAZ  MIEJSCOWOSSCI  TERENU  GMINY  DOMANICE.doc

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Administrator Strony
  Publikacja dnia: 11.05.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 11.05.2015
  Dokument oglądany razy: 1728
Urząd Gminy Domanice