A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  Ochrona środowiska

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Domanice w 2021r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domanice”

   


  Ankiety - inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Domanice. 

  mswordAnkieta


  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domanice.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Domanice w 2020r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domanice”.


  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Komunikat

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.png Ptasia Grypa komunikat


  Komunikat Smog

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.png Komunikat


  Dane podmiotu odbierającego odpady rolnicze.

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngOdpady rolnicze


  Ogłoszenie w sprawie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.png Ogłoszenie


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 230, 231, 232 w miejscowości Śmiary -Kolonia, gm. Domanice.    

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.png Zawiadomienie                                                                   OGŁOSZENIE 

   Dotyczące  zasad dofinansowania  zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Domanice w roku 2019

   

          Urząd Gminy Domanice  ogłasza nabór wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie

  w 2019 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Domanice.

  W związku z powyższym zainteresowane osoby planujące wymianę pokryć dachowych oraz  usunięcie eternitu  leżącego na posesji w roku bieżącym proszone są o złożenie wniosku                    w Urzędzie Gminy w pokoju nr 8. w terminie do dnia 04.03.2019 r. Wniosek  dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w BIP oraz w Urzędzie Gminy pokój nr 8.

  Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania  prac związanych z usuwaniem azbestu można  uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 8 – Pani Joanna Niedziółka tel. /25/ 631 29 82

   

                                                                                                 

   

                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                 /-/ Jerzy Zabłocki

   

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.png Ogłoszenie


                                                         OGŁOSZENIE

  Dotyczące  zasad dofinansowania  zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Domanice w roku 2018

   

          Urząd Gminy Domanice  ogłasza nabór wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie w 2018 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Domanice.

  W związku z powyższym zainteresowane osoby planujące wymianę pokryć dachowych oraz  usunięcie eternitu  leżącego na posesji w roku bieżącym proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7. w terminie do dnia 09.03.2018 r. Wniosek  dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w BIP oraz w Urzędzie Gminy pokój nr 7.

  Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania  prac związanych z usuwaniem azbestu można  uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 – Pani Agnieszka Karpiarz tel. /25/ 631 29 82                                                                     

                                                                                                              Wójt

                                                                                                     /-/ Jerzy Zabłocki

  msword Wniosek  Ogłoszenie  dotyczące  zasad dofinansowania  zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Domanice w roku 2017.

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngOgłoszenie

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngWniosek


  Uchwała nr XV/89/2016 Rady Gminy Domanice  z  dnia  28 kwietnia 2016r.

  zmieniająca   uchwałę  w sprawie  przyjęcia   Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy   Domanice.

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngUchwała nr XV/89/2016

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.png Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/89/2016


  Ogłoszenie dotyczące  zasad dofinansowania  zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Domanice w roku 2016.

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngOgłoszenie

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngWniosek o odebranie odpadow zawierajacych azbest

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngDruk nr 1

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngZałącznik 5A

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngZałącznik 3A


  Wniosek na usunięcie drzewa 

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngwniosek_wzór


   


   


  Obwieszczenie Fotowoltaika

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngObwieszczenie 10.12.2015

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngObwieszczenie 23.11.2015

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngObwieszczenie 20.11.2015

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngObwieszczenie 18.11.2015


  Postanowienie Fotowoltaika

  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngPostanowienie

  Azbest - wnioski

  msword azbest.zip


  mswordAnaliza za 2013 r.doc


  mswordAnaliza za 2014.doc


  http://bip.domanice.eu//pliki/pdf.pngAnaliza za 2015r.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 24.11.2021
  Podpisał: Ewelina Sulej
  Dokument z dnia: 24.11.2021
  Dokument oglądany razy: 7514
Urząd Gminy Domanice